Inovativna medjunarodno priznata metoda ćišćenja, konzervacije i restauracije objekata ili njihovih delova od kamena, cigle, terakote i sl. Blombiranje oštećenih delova kao i nanošenje antigrafitnog sloja
Formelini-G
       Novi Sad
Čišćenje različitih vrsta materijala, predmeta, objekata i
njihova zaštita
Skidanje grafita sa železničkih vagona
Skidanje grafita sa saobraćajnih znakova
Čišćenje grafita sa tabla i reparacija mesinganih slova
Skidanje zapečenih naslaga sa aluminijumske pekarske tepsije
nazad
Skidanje zapečenih naslaga sa aluminijumske pekarske tepsije
Skidanje lepkova sa staklenih površina
Čišćenje grafita sa tabla i reparacija mesinganih slova
Skidanje grafita sa saobraćajnih znakova da se ne ošteti reflektujuća podloga.
Skidanje lepkova sa staklenih površina
Skidanje grafita sa železničkih vagona tako da originalni natpis ostane neoštećen
SOS Dečije selo - Sremska Kamenica, restauracija bronzane biste
Čiššćenje mesinganih predmeta bez upotrebe polir mašine

Formelini-G         Pariske Komune 32             21000 Novi Sad - Srbija       Sva prava zaštićena - Copyright  ©  2014  izrada ticma

e-mail  formelini.g@gmail.com   Tel/fax +381 (021) 633 6187          Mobil +381 (063) 86 80 316 
gore