Inovativna medjunarodno priznata metoda ćišćenja, konzervacije i restauracije objekata ili njihovih delova od kamena, cigle, terakote i sl. Blombiranje oštećenih delova kao i nanošenje antigrafitnog sloja
Formelini-G
       Novi Sad
Čišćenjekonzervacija i restauracija svih vrsta fasada
nazad
Galerija Pavle Beljanski - Novi Sad, čišćenje tvrdokorne prljavštine sa fasade od krečnjačkog kamena
PIOZ Direkcija - Novi Sad, čišćenje, restauracija i zaštita pikovane fasade
PIOZ Direkcija - Novi Sad, čišćenje i zaštita kamena peščara i fasade teranove
Zgrada SUD-a Novi Sad, čišćenje i zaštita sinterovanih fasadnih pločica
SOS Dečije selo - Sremska Kamenica, skidanje premaza masne farbe sa fasadne cigle
Osnovna škola - Sremski Karlovci, skidanje grafita sa fasadne cigle
SPC Ženski manastir - Kać, čišćenje natur cigle na ogradi
PIOZ Direkcija - Novi Sad, čišćenje, restauracija i zaštita pikovane fasade
PIOZ Direkcija - Novi Sad, čišćenje i zaštita kamena peščara i fasade teranove
Galerija Pavle Beljanski - Novi Sad, čišćenje tvrdokorne prljavštine sa fasade od krečnjačkog kamena
Zgrada SUD-a Novi Sad, čišćenje i zaštita sinterovanih fasadnih pločica
SOS Dečije selo - Sremska Kamenica, skidanje premaza masne farbe sa fasadne cigle
Osnovna škola - Sremski Karlovci, skidanje grafita sa fasadne cigle
SPC Ženski manastir - Kać, čišćenje natur cigle na ogradi
Julijin balkon-Novi Sad, restauracija kamenog balkona-veštački granit)
Julijin balkon Novi Sad, restauracija kamenog balkona - veštački granit
Fakultet PMF - Novi Sad, skidanje grafita i zaštita sinterovanih pločica na fasadi
Fakultet PMF - Novi Sad, skidanje grafita i zaštita sinterovanih pločica na fasadi
Metalna ograda sa fasadnom ciglom - Novi Sad. čišćenje, sanacija i zaštita
Metalna ograda sa fasadnom ciglom - Novi Sad. čišćenje, sanacija i zaštita

PIOZ Direkcija - Novi Sad, čišćenje i zaštita kamena peščara i fasade teranove
Železnička stanica Novi Sad čišćenje grafita i restauracija boje crnog mermera na stubu
Formelini-G         Pariske Komune 32             21000 Novi Sad - Srbija       Sva prava zaštićena - Copyright  ©  2014  izrada ticma

e-mail  formelini.g@gmail.com   Tel/fax +381 (021) 633 6187          Mobil +381 (063) 86 80 316 
gore